Actieplan

Nog twee maanden proeftijd voor Facebookgroep

De werkgroepen die zijn samengesteld om het actieplan uit te voeren zijn actief bezig met het uitvoeren, aanvullen en coördineren van diverse acties.

  • Er is als try-out een Facebookgroep opgericht onder de Facebookpagina ‘Hart van Vlissingen’ om elkaar op de hoogte te houden van alles wat er actueel is in Vlissingen.

De groep Ik ben Vlissingen dient als portaal voor inwoners, ondernemers, toeristen en andere betrokkenen om noviteiten over Vlissingen met elkaar te delen.

Doel van deze groep:

– noviteiten clusteren en op één plaats delen met elkaar (nieuws, events, leuke feiten/weetjes over Vlissingen etc.)
– weten van elkaar wat er speelt / georganiseerd wordt in en om Vlissingen
– samenwerkingen opzoeken en stimuleren

Deze try-out loopt tot en met 31 augustus 2019. Afhankelijk van de interesses in deze Facebookgroep wordt er na augustus een besluit genomen inzake het voortzetten van deze groep.