Actieplan

Vervolg op bijeenkomst Arsenaaltheater

Vrijdag 18 januari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, VOC en Janse & Janse. Dit overleg ging over de voortzetting van het plan voor de ontwikkeling van de binnenstad. In vervolg op dit overleg organiseren we een overleg op dinsdag 29 januari voor iedereen die wilt helpen met de uitwerking en de uitvoering van het plan voor de binnenstad. Tijdens dit overleg gaan we samen aan de slag om de werkgroepen en de kaders voor het actieplan verder vorm geven. Voor dit overleg worden de mensen uitgenodigd die zich hebben aangemeld op de avond van 4 december en de mensen die in de werkgroep zaten voor de denktank van de binnenstad. Heeft u zich niet aangemeld tijdens de bijeenkomst van 4 december, maar bent u toch geïnteresseerd om aanwezig te zijn bij dit overleg en toe te treden tot één van de werkgroepen? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst via sabrina@janse-janse.nl.

Dit overleg vindt plaats op dinsdag 29 januari van 18.30 tot maximaal 20.30 uur.

Wij zijn aanwezig vanaf 18.00 uur en zorgen voor een broodje en een kopje soep. Dit overleg vindt plaats bij cafe the Wicked, Nieuwendijk Vlissingen.

Vlissingen binnenstad aan zee

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt aan de gemeenteraad van Vlissingen voor om de ‘Visie, Vlissingen binnenstad aan zee 2022’ vast te stellen.

Deze vergadering van de gemeenteraad is op donderdag 28 februari 2019.