Actieplan

Vliegende start met werkgroepen

Naar aanleiding van de Kick-off bijeenkomst op 4 december in het Arsenaaltheater in Vlissingen, is er een vervolgbijeenkomst geïnitieerd op dinsdag 29 januari. Tijdens deze bijeenkomst zijn er drie werkgroepen geformeerd. Een werkgroep ‘evenementen’, ‘openbare ruimte’ en ‘communicatie’.

Op woensdag 20 februari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de Gemeente, de VOC en Janse & Janse over het vervolg. Aansluitend zijn de werkgroepen op 20 februari bijeen gekomen om de eerste ‘vliegende’ start te maken. Janse & Janse heeft deze bijeenkomst met de werkgroepen gefaciliteerd en zal de rol van coördinator en aanjager van het actieplan voor haar rekening nemen.

De werkgroepen gaan nu aan de slag om de acties te prioriteren, budgetteren en in de tijd uit te zetten. Begin april zullen wij u over het vervolg informeren.

De vervolgstappen die nu genomen gaan worden:

– Er is een stichting (Stichting Vlissingen binnenstad aan zee) opgericht die zorg gaat dragen voor de verdere coördinatie en uitvoering van het actieplan.

– 28 februari is de Visie ‘Vlissingen, binnenstad aan zee’ vastgesteld tijdens de raadsvergadering.

– Op 20 maart wordt er een persbijeenkomst georganiseerd inzake de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de gemeente.