Actieplan

Samenwerkingsovereenkomst met gemeente ondertekend

Op 20 maart jl. heeft de officiële ondertekening plaatsgevonden van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de gemeente.

Daarnaast heeft het bureau Janse & Janse een presentatie verzorgd tijdens de algemene ledenvergadering van de VOC op 2 april jl over het actieplan.

Acties op korte termijn

De werkgroepen die zijn samengesteld om het actieplan uit te voeren zijn inmiddels van start gegaan. Acties waaraan op korte termijn gewerkt gaat worden zijn:

  • Bestaande middelen online + offline inzake binnenstad inventariseren
  • Waar kunnen we zaken bundelen of samenwerken? (huis op orde brengen)
  • Waterspeelplaats Spui
  • Gesprek met betrokken ambtenaren beleggen inzake verkeerscirculatie
  • (fietsen, parkeren, routing, toegankelijkheid voor mindervaliden etc.)
  • Evenementenkalender voor en samen met de binnenstad
  • Opruimen zwerfvuil
  • Avond over promotie van evenementen voor ondernemers
  • Social media kanalen “trechteren” en “sturend” optreden in het verspreiden van informatie over de binnenstad van Vlissingen
  • Er komt een try out met een Facebook groep onder de Facebookpagina ‘Hart van Vlissingen’ zodat informatie via één plaats gebundeld kan worden.