Actieplan

Toolkit Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee

Eén van de acties van de Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee de aankomende periode is betrokkenen, ondernemers en organisatoren voorzien van een toolkit. Deze toolkit omvat onder andere informatie over de stichting en het logo Vlissingen Binnenstad aan Zee. Het doel van deze toolkit is eenheid creëren in de uitingen rondom activiteiten in de binnenstad en bijdragen aan de herkenbaarheid van de stichting.

Ter introductie van deze toolkit worden er momenteel interviews afgenomen met (winkelend)publiek in de Vlissingse binnenstad. Tijdens deze interviews worden er vragen gesteld aan de hand van de vijf pijlers uit het actieplan Vlissingen Binnenstad aan Zee. De interviews zijn binnenkort terug te lezen via de Facebookpagina van Hart van Vlissingen.